Ulotka z grupą ludzi siedzących przy stole. Reklama bezpłatnych warsztatów "Nauka dla ciebie w domu" organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik.

Nauka dla Ciebie w domu

Jesteś rodzicem, opiekunem, pedagogiem, edukatorem? Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat mądrego towarzyszenia dzieciom podczas eksperymentowania, a także dowiedzieć się jak rozbudzić ciekawość swoich dzieci oraz wzmocnić w nich pozytywne dowartościowanie? Już 6 maja w Mediatece 800-lecia odbędą się warsztaty pedagogiczne dla dorosłych „Nauka dla Ciebie w domu”, które zostaną Dowiedz się więcej…

Starszy mężczyzna trzymający ręce na papierowym kubeczku. Obok niego dwoje chłopców przyglądających się. W tle kolejne grupki dzieci majsterkujących przy stanowiskach.

MAJSTERNIA już otwarta!

Zapraszamy do Majsterni, czyli przestrzeni wolnego i swobodnego konstruowania. W tym miejscu każdy z odwiedzających, niezależnie od wieku, wiedzy i umiejętności, przekona się, że „MYŚLI LEPIEJ NIŻ MYŚLI”. W Majsterni każdy sam może zbudować most, zrobić katapultę czy stworzyć niesamowitą maszynę, bez dokładnych instrukcji, bez ocen. Przy stołach warsztatowych można Dowiedz się więcej…